Thông báo thời gian phát hành bộ hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2017-2018

Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm sẽ phát hành bộ hồ sơ thực tập tốt nghiệp theo thời gian sau:
Từ ngày 05/01/2017 đến 15/01/2017 (giờ hành chính)
Sinh viên đăng ký theo nhóm, lớp hoặc cá nhân và nhận hồ sơ tại phòng 108-H1.
Lưu ý: Sinh viên nhận hồ sơ thực tập trước khi họp đoàn thực tập tốt nghiệp để giảng viên phụ trách triển khai nội dung./.